محصولات آموزشی رباتیک و الکترونیک الکساز

محصولات الکساز به بخش های مختلفی دسته بندی می‌شوند. ما در این قسمت سعی کردیم شما را در مسیر انتخاب بسته آموزشی مناسب همراهی کنیم. ما در الکساز محصولات را با دو نوع برچسب کلی عرضه می کنیم، برچسب اول حوزه هدف آموزش بسته است که الکترونیک یا رباتیک است و برچسب دوم “ترمیک” یا “غیرترمیک” می باشد. اگر محصولی لیبل ترمیک را داشته باشد بدین معناست که این محصول دارای پیوستگی است و پیش نیاز دارد و همینطور بعد از آن میتوانید برای یادگیری بیشتر به ترم های بعدی محصول مراجعه کنید. بسته های غیر ترمیک اهداف مشخص دارند و با یک بسته کل اهداف پیاده سازی خواهند شد.

در ادامه شما با انتخاب دو یا چند گزینه می‌توانید بسته آموزشی مناسب را انتخاب کنید. 

محصولات رباتیک و الکترونیک الکساز

دسته بندی محصولات آموزشی

جدید ترین محصولات

بسته های آموزشی الکترونیک

بسته های آموزشی رباتیک

در انتخاب بسته آموزشی با مشکل مواجه شده اید یا نمیدانید از کجا باید شروع کنید؟ همین حالا با مشاوران ما گفت‌وگو کنید!